Skip to main content
Pact for Skills
Publikationer av allmän karaktär

OECD Skills Strategy Latvia

This report identifies opportunities and makes recommendations to strengthen the skills outcomes of students, foster a culture of lifelong learning, reduce skills imbalances in the labour market, and strengthen the governance of the skills system in

Översikt

Publiceringsdatum
19 december 2019
Upphovsman
Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Beskrivning

This report OECD Skills Strategy Latvia: Assessment and Recommendations identifies opportunities and makes recommendations to strengthen the skills outcomes of students, foster a culture of lifelong learning, reduce skills imbalances in the labour market, and strengthen the governance of the skills system.

 

Link to the resource/material/publication

OECD Skills Strategy Latvia

Filer

25 AUGUSTI 2022
OECD Skills Strategy Latvia
English
(748.39 KB - PDF)
Ladda ner